Strona: HISTORIA ZAKŁADU / Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej

HISTORIA ZAKŁADU

Zakład Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej rozpoczął działalność z dniem 1 października 2012 roku, w wyniku połączenia dwóch istniejących wcześniej jednostek: Zakładu Projektowania Architektonicznego oraz Zakładu Geometrii i Grafiki Inżynierskiej.  

Spośród jednostek współtworzących Zakład starszą historię ma Zakład Geometrii i Grafiki Inżynierskiej i sięga ona roku 1964, kiedy w ramach Wydziału Ogólnotechnicznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Rzeszowie utworzony został Zakład Geometrii Wykreślnej i Rysunku Technicznego.  Jego twórcą, pierwszym kierownikiem oraz inspiratorem rozwoju naukowego zatrudnionych w Zakładzie nauczycieli akademickich był prof. dr hab. inż. Stanisław Polański. Działalność dydaktyczna Zakładu obejmowała kształcenie w zakresie teoretycznych i praktycznych podstaw zapisu graficznego na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych w Uczelni, natomiast działalność naukowa dotyczyła teorii odwzorowań wykreślnych. W toku kolejnych przekształceń organizacyjnych dokonywanych w Uczelni w latach późniejszych, Zakład znalazł się w strukturze Wydziału Inżynierii Komunalnej, przekształconego następnie w Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, zaś jego nazwa została najpierw skrócona do Zakładu Geometrii Wykreślnej, a następnie przekształcona w Zakład Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Działalności dydaktyczna Zakładu została ograniczona do prowadzenia zajęć ze studentami macierzystego Wydziału natomiast profil jego działalności naukowej został poszerzony o zagadnienia związane z kształtowaniem oryginalnych konstrukcji budowlanych. Od 1981 roku, aż do końca samodzielnego funkcjonowania Zakładu, jego kierownikiem pozostawał dr hab. inż. Bogusław Januszewski, prof. PRz.

Działalność drugiej z jednostek współtworzących w roku 2012 obecny Zakład, tj. Zakładu Projektowania Architektonicznego, została zapoczątkowana w 2009 roku, jako następstwo uruchomienia w roku 2008 studiów I stopnia na kierunku architektura i urbanistyka. W związku ze wzrostem liczebności kadry prowadzącej zajęcia na tym kierunku, Zakład został wyodrębniony z wcześniej istniejącego Zakładu Urbanistyki i Architektury. Kierownikiem ZPA przez cały okres jego funkcjonowania pozostawała dr hab. inż. arch. Aleksandra Prokopska, prof. PRz. Działalność dydaktyczna jednostki obejmowała przedmioty z zakresu projektowania architektonicznego oraz technik plastyczno-warsztatowych dla studentów kierunku architektura, zaś działalność naukowa koncentrowała się wokół zagadnień metodologii projektowania architektonicznego oraz interdyscyplinarnych problemów projektowania architektonicznego podporządkowanego kryterium zrównoważonego rozwoju.

W roku 2012, wraz z połączeniem obu Zakładów na stanowisko kierownika nowego Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej, powołana została dr hab. inż. arch. Aleksandra Prokopska, prof. PRz, która pełniła tę funkcję do 30 września 2020 roku. Od dnia 1 października 2020 roku do dnia 30 września 2021 roku funkcję kierownika Zakładu pełnił dr hab. Michał Proksa, prof. PRz, natomiast od dnia 1 października 2021 roku funkcję kierownika Zakładu Projektowania Architektonicznego i Grafiki Inżynierskiej sprawuje dr hab. inż. Jolanta Dźwierzyńska, prof. PRz..

Pracownicy zakladu

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję